Priser

Priser

Hvad er dine bekymringer værd?

I revisionsbranchen er det desværre ikke muligt at bruge "faste" priser på alle kunder. Det vil altid være en individuel opgørelse over hvor meget tid der er brugt på den enkelte kunde der afgør prisen. Det er din tryghed for at du ikke betaler for meget for den ydelse du modtager.

 

Priseksempel 1

Personlig drevet tømrervirksomhed. 0-5 ansatte. Benytter virksomhedsskatteordningen. Omsætning 1-3 mio kr.

Årligt honorar for bogføring, momsudarbejdelser, rådgivning, årsrapporter, selvangivelser på ejer og ægtefælle

10.000 - 15.000 kr. + moms

 

Priseksempel 2

Personlig drevet konsulentvirksomhed. 0 ansatte. Benytter ikke virksomhedsskatteordningen. Omsætning 0,8-2 mio kr.

Årligt honorar for rådgivning, årsrapporter, selvangivelser på ejer og ægtefælle

8.000 - 12.000 kr. + moms