Download

Download

Lister og vejledninger

Debitorliste:

Liste over fakturaer udskrevet af dig, som ikke er betalt på en skæringsdato.

Kreditorliste:

Liste over regninger modtaget fra leverandører, som ikke er betalt på en skæringsdato.

VIES systemet:

En vejledning i listesystem ved SKAT hvortil der skal angives når man har haft handel med Reverse Charge moms

Takster:

Et overblik over forskellige takster og satser gældende for indeværende år. (kørselsfradrag, dagpengesats mv.)

Tast-Selv Erhverv autorisation:

En vejledning i hvordan du autoriserer revisoren til at få adgang til Tast-Selv Erhverv

Tast-Selv Privat autorisation:

En vejledning i hvordan du autoriserer revisoren til at få adgang til Tast-Selv Privat